Twitter Download PNG     info@cobro.org.pl  tel:+48 22 842 20 11  

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

 
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych
Oddział w Warszawie 
COBRO - Centrum Badawczo-Rozwojowe Opakowań

 

Aktualności

ŁUKASIEWICZ - nowy brand naszego Instytutu ... więcej
01.01.2020
  WŁĄCZENIE SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - COBRO - INSTYTUT BADAWCZY OPAKOWAŃ DO STRUKTUR ORGANIZACYJNYCH SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUTU BIOPOLIMERÓW I WŁÓKIEN CHEMICZNYCH  ....więcej  
4 – 5.06.2020 Targi Dostawców dla Przemysłu Farmaceutycznego i Kosmetycznego ... więcej

Baner PCI 1140 x 330

 Polecamy 

Opakowania. Aspekty terminologiczne – kompendium wiedzy na temat właściwych interpretacji pojęć takich jak; opakowanie, opakowanie wielomateriałowe, opakowanie objęte obowiązkiem recyklingu i odzysku, a także przepisów w zakresie gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

Certyfikacja zawartości surowców odnawialnych

 O nas

Sieć Badawcza Łukasiewicz - COBRO - Instytut Badawczy Opakowań jest państwowym instytutem badawczym, należącym od 01.04.2019  r. do Sieci Badawczej Łukasiewicz. Z dniem 01.01.2020 r. został włączony do struktur organizacyjnych Sieć Badawcza Lukasiewicz - Instytutu Biopolimerów i Włokien Chemicznych.
Przedmiotem podstawowej działalności jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie opakowalnictwa, przystosowanie wyników tych prac do potrzeb praktyki oraz ich wdrażanie w podmiotach przemysłowych i innych organizacjach. 
Instytut dysponuje nowocześnie wyposażonymi laboratoriami badawczymi, jak również urządzeniami do produkcji serii doświadczalnych materiałów opakowaniowych i opakowań. Specjaliści Instytutu posiadają wieloletnie doświadczenie zawodowe gwarantujące najwyższy poziom badań oraz innych usług.
Misją Instytutu jest zaspokajanie potrzeb badawczo-rozwojowych, innowacyjnych, edukacyjnych i informacyjnych, podmiotów działających na rzecz projektowania, produkcji, dystrybucji, użytkowania materiałów opakowaniowych i opakowań, a także instytucji, organizacji gospodarczych, organów administracji państwowej i samorządowej, zainteresowanych tą problematyką.
W 2018 r. Instytut został Liderem Innowacyjności Bezpieczeństwa Państwa.