Twitter Download PNG     info@cobro.org.pl  tel:+48 22 842 20 11  

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych Oddział w Warszawie 
COBRO - Centrum Badawczo-Rozwojowe Opakowań
dawniej  COBRO - Instytut Badawczy Opakowań: 

   Aktualności

Sale konferencyjne i powierzchnie reklamowe do wynajęcia ... więcej   

Zmiana terminu PCI Days: targi odbędą się  19 - 20 maja 2021 ... więcej  

Baner nowy termin

 01.01.2020  Włączenie Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - COBRO - Instytut Badawczy Opakowań do struktur 

organizacyjnych Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych ....więcej    

 

 

 

 Polecamy 

Opakowania. Aspekty terminologiczne – kompendium wiedzy na temat właściwych interpretacji pojęć takich jak; opakowanie, opakowanie wielomateriałowe, opakowanie objęte obowiązkiem recyklingu i odzysku, a także przepisów w zakresie gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

Certyfikacja zawartości surowców odnawialnych

O nas

Sieć Badawcza Łukasiewicz - COBRO - Instytut Badawczy Opakowań z dniem 01.01.2020 r. został włączony do struktur organizacyjnych Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych.


Przedmiotem podstawowej działalności od 1952 r. jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie opakowalnictwa, przystosowanie wyników tych prac do potrzeb praktyki oraz ich wdrażanie w podmiotach przemysłowych i innych organizacjach. 
Instytut dysponuje nowocześnie wyposażonymi laboratoriami badawczymi, jak również urządzeniami do produkcji serii doświadczalnych materiałów opakowaniowych i opakowań. Specjaliści Instytutu posiadają wieloletnie doświadczenie zawodowe gwarantujące najwyższy poziom badań oraz innych usług.
Misją Instytutu jest zaspokajanie potrzeb badawczo-rozwojowych, innowacyjnych, edukacyjnych i informacyjnych, podmiotów działających na rzecz projektowania, produkcji, dystrybucji, użytkowania materiałów opakowaniowych i opakowań, a także instytucji, organizacji gospodarczych, organów administracji państwowej i samorządowej, zainteresowanych tą problematyką. W 2018 r. Instytut został Liderem Innowacyjności Bezpieczeństwa Państwa.