info@cobro.org.pl  tel:+48 22 842 20 11

www.cobro.org.pl

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

COBRO - Instytut Badawczy Opakowań

 AKTUALNOŚCI: 
marzec 2018 Najnowsza monografia prof. dr Bohdana Czerniawskiego zawiera szczegółową analizę rynku opakowań z tworzyw sztucznych w Polsce w latach 2013 – 2016 więcej
kwiecień 2018 Opakowania a środowisko - specjalistyczny kurs 
Gospodarka odpadami w praktyce  - wymagania, decyzje, ewidencja, sprawozdawczość
Prawo wodne i gospodarka wodno-ściekowa - nowe regulacje od 1 stycznia 2018 r.
Opakowania, jako wyroby w świetle rozporządzenia REACH                                        
czerwiec 2018 Bezpieczeństwozdrowotne opakowań żywności                                    więcej o szkoleniach    
POLECAMY:

NEWSLETTER COBRO ... więcej
Powierzchnie reklamowe i sale konferencyjne do wynajęcia ... więcej
Greenwashing - konsultacje ... więcej
Materiały i opakowania oxo-degradowalne ... więcej
Certyfikacja zawartości surowców odnawialnych ... więcej
Opakowania z tworzyw sztucznych - monografia ... więcej
Hot Tack w technice opakowaniowej ... więcej
PakStar i StudentPakstar 2016 - wyniki konkursu ... więcej

 

COBRO - Instytut Badawczy Opakowań jest państwowym instytutem badawczym, nadzorowanym przez ministra właściwego do spraw gospodarki. Przedmiotem podstawowej działalności jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie opakowalnictwa, przystosowanie wyników tych prac do potrzeb praktyki oraz ich wdrażanie w podmiotach przemysłowych oraz innych organizacjach.

COBRO dysponuje nowocześnie wyposażonymi laboratoriami badawczymi, jak również urządzeniami do produkcji serii doświadczalnych materiałów opakowaniowych i opakowań. Specjaliści COBRO posiadają wieloletnie doświadczenie zawodowe gwarantujące najwyższy poziom badań oraz innych usług.

Misją COBRO jest zaspokajanie potrzeb badawczo-rozwojowych, innowacyjnych, edukacyjnych i informacyjnych, podmiotów działających na rzecz projektowania, produkcji, dystrybucji, użytkowania materiałów opakowaniowych i opakowań, a także instytucji, organizacji gospodarczych, organów administracji państwowej i samorządowej, zainteresowanych tą problematyką.