info@cobro.org.pl  tel:+48 22 842 20 11

            Konferencie i seminaria 2018

Termin

Tytuł

Cena

29.01.2018

Opakowania a środowisko 
Prawo krajowe oraz Unii Europejskiej w zakresie opakowań i odpadów opakowaniowych  program

650 zł +VAT

01.02.2018

Prawo wodne i gospodarka wodno-ściekowa - nowe regulacje od 1 stycznia 2018 r.  program 

650 zł +VAT

02.02.2018

Gospodarka odpadami w praktyce 
 - podstawowe wymagania, decyzje, ewidencja oraz sprawozdawczość  program

650 zł +VAT

08.02.2018

Obowiązki przedsiębiorców w zakresie gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi  program 

650 zł +VAT

19.02.2018

Opakowania, jako wyroby w świetle rozporządzenia REACH  program

650 zł +VAT

19-20.04.2018

Opakowania a środowisko
Specjalistyczny kurs  
program

1200 zł + VAT

10.04.2018

Gospodarka odpadami w praktyce 
- podstawowe wymagania, decyzje, ewidencja oraz sprawozdawczość  program 

650 zł +VAT

11.04.2018

Prawo wodne i gospodarka wodno-ściekowa - nowe regulacje od 1 stycznia 2018 r.  program

650 zł +VAT

12.04.2018

Opakowania, jako wyroby w świetle rozporządzenia REACH  program 

650 zł +VAT

06.06.2018

Bezpieczeństwo zdrowotne opakowań żywności   program 

650 zł +VAT

08.10. 2018 Ocena cyklu życia produktu z uwzględnieniem opakowań
program
formularz zgłoszenia
 650 zł + VAT
zniżki dla członków Klubu PF ISO 9000, PIO, POLISOLAB, POLLAB, Polskiego Forum ISO 14000, Polskiego Forum Zarzadzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy ISO 45000 oraz przy udziale min. 2 osób z tej samej firmy
(szczegółowy wykaz w programie seminarium)
05.12. 2018

Bezpieczeństwo zdrowotne opakowań żywności
program wkrótce

650 zł + VAT

 

 

 

Drukuj E-mail