info@cobro.org.pl  tel:+48 22 842 20 11

            Konferencie i seminaria 2018

Termin

Tytuł

Cena

29.01.2018

Opakowania a środowisko 
Prawo krajowe oraz Unii Europejskiej w zakresie opakowań i odpadów opakowaniowych

650 zł +VAT

01.02.2018

Prawo wodne i gospodarka wodno-ściekowa - nowe regulacje od 1 stycznia 2018 r. 

650 zł +VAT

02.02.2018

Gospodarka odpadami w praktyce 
 - podstawowe wymagania, decyzje, ewidencja oraz sprawozdawczość 

650 zł +VAT

08.02.2018

Obowiązki przedsiębiorców w zakresie gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi 

650 zł +VAT

19.02.2018

Opakowania, jako wyroby w świetle rozporządzenia REACH 

650 zł +VAT

19-20.04.2018

Opakowania a środowisko
Specjalistyczny kurs  

1200 zł + VAT

10.04.2018

Gospodarka odpadami w praktyce 
- podstawowe wymagania, decyzje, ewidencja oraz sprawozdawczość 

650 zł +VAT

11.04.2018

Prawo wodne i gospodarka wodno-ściekowa - nowe regulacje od 01.01.2018 r. 

650 zł +VAT

12.04.2018

Opakowania, jako wyroby w świetle rozporządzenia REACH 

650 zł +VAT

06.06.2018

Bezpieczeństwo zdrowotne opakowań żywności   

650 zł +VAT

08.10. 2018 Ocena cyklu życia produktu z uwzględnieniem opakowań

 650 zł + VAT
(szczegółowy wykaz zniżek w programie seminarium)
05.12. 2018

Bezpieczeństwo zdrowotne opakowań żywności
program          karta zgłosenia pdf         karta zgłoszenia doc

650 zł + VAT
(przy udziale min. 2 osób z tej samej firmy 550 zł +VAT za osobę)

 

 

 

Drukuj E-mail