Twitter Download PNG     info@cobro.org.pl  tel:+48 22 842 20 11  

Hanna Żakowska

prof. nzw. dr hab. inż. Hanna ŻAKOWSKA

Autorka licznych prac badawczo-rozwojowych, ekspertyzowych oraz publikacji z dziedziny opakowań, odpadów opakowaniowych, ekologii opakowań, opakowań biodegradowalnych oraz oceny cyklu życia LCA (ponad 450 publikacji, w tym 6 wydawnictw książkowych).

  • Kierowanie pracami COBRO w ramach projektu europejskiego EUREKA E! 3064 EUROENVIRON BIOMIXEDPACK: Nowe warstwowe materiały opakowaniowe z surowców odnawialnych. Koordynatorem całego projektu był doc. dr hab. inż. Marek Kowalczuk, dyrektor Centrum Chemii Polimerów PAN w Zabrzu, a jednostką współrealizującą projekt Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie (lata 2003-2006).
  • Kierowanie pracami COBRO w ramach projektu europejskiego CORNET (ERA-NET): Polylactic Acid (PLA) for new biobased packaging, w którym uczestniczą europejskie jednostki badawcze i grupy producentów: Ecoplus (Austria), OFI (Austria), Forschungsgesellschaft Kunststoffe e.V. (FGK) (Niemcy), DKI (Niemcy), VKC (Belgia), Celabor (Belgia), Slovenian Plasttechnics Cluster (Słowenia), Plastipolis (Francja) oraz przedsiębiorcy (lata 2008-2010).
  • Kierowanie pracami COBRO w ramach projektu kluczowego nr POIG.01.03.01-00-018/08 tytuł „Materiały opakowaniowe nowej generacji z tworzywa polimerowego ulegającego recyklingowi organicznemu", realizowanego w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Proirytet 1. Działanie 1.3 i Poddziałania 1.3.1. Liderem tego projektu jest Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN w Zabrzu. Uczestniczą w nim także: Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu, Polska Akademia Nauk – Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych w Warszawie (lata 2009-2012)

Przebieg pracy naukowej:

od 2011:      Zastępca Dyrektora ds. Naukowych w COBRO

od 2010:      Profesor nadzwyczajny COBRO

od 2010:      Kierownik Centrum Badań i Rozwoju Opakowań COBRO

2009:           Uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie
                    towaroznawstwa, Wydział Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
                    Praca habilitacyjna p.t. Systemy recyklingu odpadów opakowaniowych w aspekcie
                    wymagań ochrony środowiska

2002–2010: Kierownik Zakładu Ekologii Opakowań, adiunkt w COBRO

2000–2002: Kierownik Zespołu ds. Ekologii Opakowań COBRO

2000:            Uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych w zakresie
                     towaroznawstwa, Wydział Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
                     Praca doktorska p.t. Badania przydatności wybranych materiałów biodegradowalnych
                     do celów opakowaniowych, promotorem rozprawy był prof. zw. dr hab. Andrzej
                     Korzeniowski

1996–2000: Starszy specjalista ds. opakowań w Laboratorium Badań i Opakowań Jednostkowych
                     COBRO, zastępca kierownika laboratorium

1991–1996: Specjalista ds. opakowań w Zakładzie Badań Opakowań Jednostkowych COBRO,
                     od 1993 rzeczoznawca COBRO

1984–1990: Technolog w Zakładzie Projektowania Technologii Pakowania COBRO

1979:           Uzyskanie stopnia zawodowego magistra inżyniera na Wydziale Technologii Drewna
                    SGGW-AR w Warszawie

Drukuj E-mail