Twitter Download PNG     info@cobro.org.pl  tel:+48 22 842 20 11  

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

Aktualne oferty pracy

KONSERWATOR - [FBO]

PRACOWNIK INŻYNIERYJNO - TECHNICZNY [BDOJ]

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne

  • list motywacyjny własnoręcznie podpisany zawierający: imię, nazwisko, dane do kontaktu, cel aplikacji.
  • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe
  • świadectwa pracy
  • zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodną z RODO - wzór Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych (zgodna z RODO)

Administratorem Państwa danych osobowych jest SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT BIOPOLIMERÓW I WŁÓKIEN CHEMICZNYCH z siedzibą: 90-570 Łódź, ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych i przysługujących Państwu związanych z tym praw, znajdują się pod adresem:   http://www.ibwch.lodz.pl/rodo,74

Drukuj E-mail