info@cobro.org.pl  tel:+48 22 842 20 11

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
którego przedmiotem jest:
wykonywanie usługi ochrony - terenu, obiektów, urządzeń oraz osób i mienia na terenie
COBRO – Instytutu Badawczego Opakowań w Warszawie
postępowanie nr 1/2019
Ogłoszenie nr 510575-N-2019 z dnia 2019-02-05 r.

dokumenty do pobrania 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
DLA POSTĘPOWANIA
Ogłoszenie nr 510621-N-2019 z dnia 2019-02-05 r.
którego przedmiotem jest:
sprzątanie budynków i terenów zewnętrznych
COBRO – Instytutu Badawczego Opakowań w Warszawie

dokumenty do pobrania

Drukuj E-mail