info@cobro.org.pl  tel:+48 22 842 20 11

www.cobro.org.pl

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

COBRO - Instytut Badawczy Opakowań

 

AKTUALNOŚCI: 
21-22.11.2017  Expo Silesia zaprasza na Targi Opakowań Expo OPAKOWANIA ... więcej
06.12.2017  Bezpieczeństwo opakowań żywności ... więcej  
29-30.11.2017  Specjalistyczny kurs ... więcej
 
POLECAMY:

NEWSLETTER COBRO ... więcej
Greenwashing - konsultacje ... więcej
Materiały i opakowania oxo-degradowalne ... więcej
Certyfikacja zawartości surowców odnawialnych ... więcej
Opakowania z tworzyw sztucznych - monografia ... więcej
Hot Tack w technice opakowaniowej ... więcej
PakStar i StudentPakstar 2016 - wyniki konkursu ... więcej

 

COBRO - Instytut Badawczy Opakowań jest państwowym instytutem badawczym, nadzorowanym przez ministra właściwego do spraw gospodarki. Przedmiotem podstawowej działalności jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie opakowalnictwa, przystosowanie wyników tych prac do potrzeb praktyki oraz ich wdrażanie w podmiotach przemysłowych oraz innych organizacjach.

COBRO dysponuje nowocześnie wyposażonymi laboratoriami badawczymi, jak również urządzeniami do produkcji serii doświadczalnych materiałów opakowaniowych i opakowań. Specjaliści COBRO posiadają wieloletnie doświadczenie zawodowe gwarantujące najwyższy poziom badań oraz innych usług.

Misją COBRO jest zaspokajanie potrzeb badawczo-rozwojowych, innowacyjnych, edukacyjnych i informacyjnych, podmiotów działających na rzecz projektowania, produkcji, dystrybucji, użytkowania materiałów opakowaniowych i opakowań, a także instytucji, organizacji gospodarczych, organów administracji państwowej i samorządowej, zainteresowanych tą problematyką.