office@ibwch.lukasiewicz.gov.pl  tel:+48 22 842 20 11  

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

Opakowania. Aspekty terminologiczne – nowa publikacja – kompendium wiedzy dla przedsiębiorców na temat właściwych interpretacji pojęć takich jak; opakowanie, opakowanie wielomateriałowe, opakowanie objęte obowiązkiem recyklingu i odzysku, a także przepisów w zakresie gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

okładka

Wydawnictwo:

partner1a

Partner wydania
    partner2a

ISBN: 978-83-60281-07-9; Ilość stron: 124
Spis treści
1. Wstęp
2. Stan prawny
2.1. Akty prawne Unii Europejskiej
2.2. Krajowy system prawny
2.3. Obowiązki wprowadzających produkty w opakowaniach
2.4. Deklaracja zgodności opakowań z wymaganiami
3. Aspekty terminologiczne
3.1. Definicje opakowań
3.2. System pakowania
3.3. Definicje dotyczące różnych opakowań
4. Materiały opakowaniowe
4.1. Podstawowe materiały
4.2. Opakowania wielomateriałowe, przykłady
5. Rodzaje opakowań
6. Rola opakowań w dystrybucji i użytkowaniu
6.1. Funkcje opakowań
6.2. Funkcja ochronna
6.3. Funkcja promocyjno-marketingowa
6.4. Funkcja logistyczna
6.5. Funkcja informacyjna
6.6. Funkcja użytkowa
6.7. Funkcja sozologiczna
7. Odpady opakowaniowe
8. Katalog opakowań
9. Znaki na opakowaniach jednostkowych dotyczące zagadnień środowiskowych
9.1. Rodzaje znaków
9.2. Znaki identyfikujące materiał opakowania
9.3. Znaki potwierdzające spełnienie określonych wymagań lub kryteriów związanych z ochroną środowiska
9.4. Znaki potwierdzające zawartość surowców odnawialnych
9.5. Znaki określające zawartość w opakowaniu surowców z recyklingu
9.6. Znaki przynależności do systemu organizacyjno-prawnego związanego z gospodarką odpadami opakowaniowymi
9.7. Znaki wskazujące na właściwe postępowanie z opakowaniem po jego zużyciu
9.8. Inne znaki, w tym stosowane przez przedsiębiorców
10. Dokumenty źródłowe
11. Wykaz rozporządzeń wydanych do Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami
i odpadami opakowaniowymi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 542.)

Cena: 50 zł, w tym koszt przesyłki, wpłata konto:
BANK PKO S.A. NR 95 1240 6175 1111 0000 4577 6272 a następnie przesłanie potwierdzenia wpłaty oraz adresu wysyłki na e-mail: iTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.