Twitter Download PNG     info@cobro.org.pl  tel:+48 22 842 20 11  

Certyfikacja wyrobów przydatnych do kompostowania

W Unii Europejskiej w celu potwierdzania przydatności opakowań do recyklingu organicznego - kompostowania obowiązuje zharmonizowana z Dyrektywą 94/62/EC norma EN 13432:2000. Z uwagi na złożoność procedur związanych z oceną materiału opakowaniowego prowadzoną pod kątem biodegradacji, a następnie wykorzystania w procesie kompostowania, wprowadzone zostały systemy certyfikacji. Największe znaczenie ma certyfikacja wyrobów (w tym opakowań) prowadzona w Niemczech przez DIN CERTCO(www.dincertco.de), członka Niemieckiej Organizacji Standaryzacji DIN. Niemiecki system certyfikacji został przyjęte w innych państwach europejskich: Szwajcaria, Holandia, Wielka Brytania, Polska. Uzyskany w tych krajach certyfikat upoważnia do oznaczania znakiem przydatności do kompostowania.

W kraju uprawnienia DIN CERTCO do prowadzania certyfikacji wyrobów przydatnych do kompostowania uzyskało Centrum Certyfikacji Opakowań COBRO - Instytut Badawczy Opakowań w Warszawie.

kompost europa

Ogólne zasady certyfikacji

Proces certyfikacji wyrobów wykonanych z materiałów przydatnych do kompostowania składa się z kilku etapów. Pierwszym z nich jest rejestracja materiałów, półproduktów i dodatków przydatnych do kompostowania. Ten etap będący wyłącznie w kompetencji DIN CERTCO, związany jest z koniecznością wykonania specjalistycznych badań dotyczących m.in. składu chemicznego, przydatności do kompostowania w warunkach zbliżonych do rzeczywistych, widma w podczerwieni. Badania takie mogą być przeprowadzone tylko w laboratoriach zatwierdzonych przez DIN CERTCO. Po przebadaniu i zaakceptowaniu materiałów, półproduktów lub dodatków zostaną one umieszczone na listach prowadzonych przez DIN CERTCO.

Wystąpienie o przyznanie certyfikatu na produkt wykonany z materiałów przydatnych do kompostowania powinno zawierać wniosek, a także następujące dokumenty:

  • Szczegółowy rysunek wyrobu, jego opis i zastosowania;
  • Listę wszystkich zastosowanych materiałów, półproduktów i dodatków (których udział jest > 1%) z podaniem dokładnego udziału każdego składnika w całej masie oraz numery na listach DIN CERTCO;
  • Dla dodatków, których udział jest < 1 % dowód przydatności w procesie biologicznej obróbki odpadów;
  • Widmo w podczerwieni;
  • Próbka wyrobu;
  • Listę wszystkich innych substancji wykorzystanych w produkcji wyrobu i wszystkich substancji, które mogą trafić do odpadów wraz z wyrobem, np. resztki zawartości (dla każdej substancji dowód przydatności w procesie biologicznej obróbki odpadów);
  • Deklaracja wnioskodawcy stwierdzająca, że dostarczone informacje są kompletne i prawdziwe.

Jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pomyślnie, wydany zostanie certyfikat ważny przez trzy lata. Wraz z certyfikatem, wyrób otrzymuje numer rejestracyjny. Przy wydawaniu certyfikatu, wnioskodawcy proponowane jest zawarcie umowy licencyjnej na stosowanie znaku. Przyznanie prawa do stosowania znaku zależy od tego, czy wnioskodawca zaakceptuje znajdujące się w umowie, warunki dotyczące nadzoru oraz zasady stosowania znaku.

W okresie ważności certyfikatu przeprowadzane są trzy badania kontrolne. Pierwsze badanie kontrolne przeprowadzane jest po 12 miesiącach od daty wydania certyfikatu. W tym celu zostanie anonimowo zakupionych przez autoryzowanych agentów DIN CERTCO (lub wskazane laboratorium badawcze) pięć próbek certyfikowanego produktu. W ciągu trzech lat obowiązywania certyfikatu, w wybranych losowo terminach, przeprowadzone zostaną dwa kolejne badania (badania będą przeprowadzane w ten sam sposób, jak podczas rejestracji produktu). Kosztami badań, po ich zakończeniu, obciążony zostanie licencjobiorca. Zasadą jest, że badania kontrolne przeprowadzane są tylko przez DIN CERTCO.

Jeśli w trakcie trzech badań kontrolnych przeprowadzanych w trakcie ważności certyfikatu nie zostaną stwierdzone żadne niezgodności, certyfikat zostanie przedłużony przez DIN CERTCO na okres kolejnych trzech lat, pod warunkiem że wyrób będzie zgodny z wymaganiami procedury certyfikacji stosowanej w czasie przedłużania certyfikatu.

Prawo do stosowania znaku przyznawane jest na podstawie umowy licencyjnej zawieranej pomiędzy DIN CERTCO i wnioskodawcą. Wnioskodawca otrzymuje certyfikat na każdy wyrób zgodny z wymaganiami procedury certyfikacyjnej. Certyfikat zawiera numer rejestracyjny wyrobu oraz informację o prawie do stosowania znaku na podstawie umowy licencyjnej. Znak i numer rejestracyjny mogą być stosowane tylko dla wyrobu, któremu prawo to zostało przyznane.

Znak na wyrobie powinien mieć następującą postać:

maly kompostowalny

Tuż obok logo powinien znajdować się numer rejestracyjny oraz wyraz "kompostowalny" (compostable) w języku angielskim lub innym języku. Znak może być wykorzystywany w materiałach reklamowych, dokumentach sprzedaży oraz informacjach o wyrobie. Znak i numer rejestracyjny w takich wypadkach muszą być bezpośrednio związane z wyrobem, na który DIN CERTCO przyznała licencję na używanie znaku.

kompost f1
 
 
 
 
 
Kontakt:

mgr inż. Grzegorz Ganczewski
02-942 Warszawa ul.Konstancińska 11
tel. (22) 842 20 11 w. 58 fax (22) 842 23 03
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Drukuj E-mail