Zakres działalności

Działalność COBRO obejmuje badania naukowe, prace badawczo-rozwojowe oraz wdrażanie wyników tych prac do praktyki w poniżej wymienionych dziedzinach:

Ważnymi obszarami działalności COBRO są także:

W ramach swojej działalności COBRO współpracuje z innymi krajowymi i zagranicznymi placówkami naukowo-badawczymi, uczelniami wyższymi, podmiotami gospodarczymi, organami administracji państwowej i publicznej oraz innymi jednostkami sektora finansów publicznych.

Drukuj